กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหา

หมวดหมู่

The Revival of The Theravada Nun Order in Thailand: Scriptural Authority and Cultural Resistance

เปิดอ่านจำนวน 2,498 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:
The Revival of The Theravada Nun Order in Thailand: Scriptural Authority and Cultural Resistance
ผู้จัดทำ:
Dr. Martin Seeger
แชร์
ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องดาวน์โหลด
1The Revival of The Theravada Nun Order in Thailand: Scriptural Authority and Cultural Resistance ดาวน์โหลด

สถิติ

จำนวนยอดผู้ใช้บริการ

465,656

ครั้ง

จำนวนยอดหนังสือทั้งหมด

230

เล่ม

ลิงค์เชื่อมโยง