กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหา

หมวดหมู่

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ

เปิดอ่านจำนวน 3,836 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:
รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ
ผู้จัดทำ:
จัดทำโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2552
แชร์
ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องดาวน์โหลด
1รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ ดาวน์โหลด
รายละเอียด:

เปิดไฟล์ EBook

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ :
กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิกาณจน์ ทวิสุวรรณ

รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม


หนังสือแนะนำ

การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จัดพิมพ์โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑


สถิติ

จำนวนยอดผู้ใช้บริการ

465,622

ครั้ง

จำนวนยอดหนังสือทั้งหมด

230

เล่ม

ลิงค์เชื่อมโยง